Nederlandse Permanente vertegenwoordiging bij de OPCW, Nederland

Nederland en de OPCW

Nederland beschikt niet over chemische wapens en ook niet over installaties die chemische wapens kunnen produceren. Daarom beperken de gevolgen van het verdrag voor ons land zich hoofdzakelijk tot de civiele sector. Chemische fabrieken en handelaren in chemische producten in Nederland vallen onder de kennisgeving- en inspectieverplichtingen van het verdrag. Ter uitvoering van het verdrag is in samenspraak met alle betrokken ministeries in Den Haag uitvoeringswetgeving opgesteld, waarin zo zorgvuldig mogelijk een balans wordt aangebracht tussen naleving van de verdragsbepalingen en de belangen van de Nederlandse chemische industrie. De Eerste en Tweede Kamer van de Staten-Generaal hebben het verdrag en de uitvoeringswet in het voorjaar van 1995 goedgekeurd. De uitvoeringswet is van kracht geworden bij de inwerkingtreding van het verdrag op 29 april 1997.